Preloader image

Polityka prywatno┼Ťci

Zgodnie z wymaganiami Rozporz─ůdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os├│b fizycznych w zwi─ůzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep┼éywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og├│lne rozporz─ůdzenie o ochronie danych, dalej ÔÇ×RODOÔÇŁ), przekazujemy informacje dotycz─ůce przetwarzania danych osobowych w zwi─ůzku z funkcjonowaniem witryny internetowej www.lipowewzgorza.pl.

Administrator danych

Administratorem danych osobowych s─ů Lipowe Wzg├│rza Sp. z o.o. z siedzib─ů przy ul. Dworska 77, 34-324 Lipowa, REGON: 240342447, NIP: 5532347698. W sprawach zwi─ůzanych z przetwarzaniem danych osobowych mo┼╝na kontaktowa─ç si─Ö:

 • poprzez poczt─Ö tradycyjn─ů na podany adres siedziby Firmy,
 • poprzez poczt─Ö elektroniczn─ů pod adresem: rodo@lipowewzgorza.pl

Pozyskanie danych i cel przetwarzania

Dane osobowe, jakie mog─ů zosta─ç pozyskane przez Administratora za po┼Ťrednictwem tej witryny, to dane Klient├│w/Kontrahent├│w przekazane poprzez kontakt e-mail i telefonicznie na s┼éu┼╝bowe adresy wymienione w zak┼éadce ÔÇ×KontaktÔÇŁ, lub poprzez formularz kontaktowy.

Administrator przetwarza dane w celach:

 • Realizacji umowy/zlecenia, lub wykonania wszelkich czynno┼Ťci poprzedzaj─ůcych zawarcie umowy/wykonanie zlecenia; podstawa prawna to art. 6 ust. 1 lit. b RODO (w stosunku do klient├│w indywidualnych lub os├│b prowadz─ůcych jednoosobowe dzia┼éalno┼Ťci gospodarcze), a tak┼╝e art. 6 ust. 1 lit. f RODO ÔÇô w stosunku do os├│b dzia┼éaj─ůcych w imieniu lub na rzecz Kontrahent├│w (uzasadniony interes Administratora polega na mo┼╝liwo┼Ťci realizacji czynno┼Ťci przed podpisaniem umowy i realizacji praw i obowi─ůzk├│w wynikaj─ůcych z umowy
  z Kontrahentem);
 • Udzielenia odpowiedzi na wys┼éane zapytanie poprzez formularz kontaktowy; podstawa prawna to art. 6 ust. 1 lit. f RODO ÔÇô przetwarzanie wynika z prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegaj─ůcego na umo┼╝liwieniu drogi kontaktu i mo┼╝liwo┼Ťci odpowiedzi na przes┼éane zapytanie.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemo┼╝liwi drog─Ö kontaktu i realizacj─Ö czynno┼Ťci zwi─ůzanych z umow─ů/zleceniem.

Szczeg├│┼éy odno┼Ťnie danych os├│b tylko przegl─ůdaj─ůcych stron─Ö znajduj─ů si─Ö w rozdziale ÔÇ×CookiesÔÇŁ.

Przekazywanie danych i okres przetwarzania

Dane osobowe pozyskane za po┼Ťrednictwem witryny www.lipowewzgorza.pl nie b─Öd─ů przekazywane do pa┼ästw trzecich (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy ÔÇô EOG) i nie b─Öd─ů poddawane zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Dane osobowe mog─ů by─ç przekazywane innym podmiotom jedynie w przypadku kiedy Administrator jest do tego zobowi─ůzany przepisami prawa lub na podstawie stosownych um├│w powierzenia danych, w szczeg├│lno┼Ťci w zakresie us┼éug teleinformatycznych, takich jak hosting, dostarczanie lub utrzymanie system├│w informatycznych, us┼éug prawnych lub doradczych.

Dane osobowe b─Öd─ů przechowywane przez nast─Öpuj─ůcy okres:

 • w przypadku realizowanych us┼éug ÔÇô przez okres niezb─Ödny do realizacji celu przetwarzania tj. do zawarcia i realizacji umowy/wykonania zlecenia i mog─ů by─ç przechowywane do up┼éywu okresu realizacji umowy/zlecenia i przedawnienia roszcze┼ä z tytu┼éu umowy/zlecenia.
 • W przypadku formularza kontaktowego ÔÇô do czasu odpowiedzi na zapytanie i realizacji zada┼ä wynikaj─ůcych z zapytania, a nast─Öpnie mog─ů by─ç przechowywane do momentu przedawnienia roszcze┼ä.

Prawa u┼╝ytkownika

Na podstawie RODO ka┼╝da osoba, kt├│rej dane dotycz─ů, ma prawo:

 1. Dost─Öpu ÔÇô uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane s─ů jej dane osobowe. Je┼Ťli dane o osobie s─ů przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dost─Öpu do nich oraz uzyskania nast─Öpuj─ůcych informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorc├│w, kt├│rym dane zosta┼éy lub zostan─ů ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do ┼╝─ůdania sprostowania, usuni─Öcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przys┼éuguj─ůcych osobie, kt├│rej dane dotycz─ů, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 15 RODO);
 2. Do otrzymania kopii danych ÔÇô uzyskania kopii danych podlegaj─ůcych przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia jest bezp┼éatna, a za kolejne administrator mo┼╝e na┼éo┼╝y─ç op┼éat─Ö w rozs─ůdnej wysoko┼Ťci, wynikaj─ůc─ů z koszt├│w administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO);
 3. Do sprostowania ÔÇô ┼╝─ůdania sprostowania dotycz─ůcych jej danych osobowych, kt├│re s─ů nieprawid┼éowe, lub uzupe┼énienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);
 4. Do usuni─Öcia danych ÔÇô ┼╝─ůdania usuni─Öcia jej danych osobowych, je┼Ťli administrator nie ma ju┼╝ podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie s─ů ju┼╝ niezb─Ödne do cel├│w przetwarzania (art. 17 RODO);
 5. Do ograniczenia przetwarzania ÔÇô ┼╝─ůdania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), gdy:
  • Osoba, kt├│rej dane dotycz─ů, kwestionuje prawid┼éowo┼Ť─ç danych osobowych ÔÇô na okres pozwalaj─ůcy administratorowi sprawdzi─ç prawid┼éowo┼Ť─ç tych danych,
  • Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, kt├│rej dane dotycz─ů, sprzeciwia si─Ö ich usuni─Öciu, ┼╝─ůdaj─ůc ograniczenia ich wykorzystywania,
  • Administrator nie potrzebuje ju┼╝ tych danych, ale s─ů one potrzebne osobie, kt├│rej dane dotycz─ů, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszcze┼ä,
  • Osoba, kt├│rej dane dotycz─ů, wnios┼éa sprzeciw wobec przetwarzania ÔÇô do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora s─ů nadrz─Ödne wobec podstaw sprzeciwu osoby, kt├│rej dane dotycz─ů;
 6. Do przenoszenia danych ÔÇô otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie u┼╝ywanym formacie nadaj─ůcym si─Ö do odczytu maszynowego, danych osobowych jej dotycz─ůcych, kt├│re dostarczy┼éa administratorowi, oraz ┼╝─ůdania przes┼éania tych danych innemu administratorowi, je┼╝eli dane s─ů przetwarzane na podstawie zgody osoby, kt├│rej dane dotycz─ů, lub umowy z ni─ů zawartej oraz je┼╝eli dane s─ů przetwarzane w spos├│b zautomatyzowany (art. 20 RODO);
 7. Do sprzeciwu ÔÇô wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach administratora, z przyczyn zwi─ůzanych z jej szczeg├│ln─ů sytuacj─ů, w tym wobec profilowania. W├│wczas administrator dokonuje oceny istnienia wa┼╝nych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrz─Ödnych wobec interes├│w, praw i wolno┼Ťci os├│b, kt├│rych dane dotycz─ů, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszcze┼ä. Je┼╝eli zgodnie z ocen─ů interesy osoby, kt├│rej dane dotycz─ů, b─Öd─ů wa┼╝niejsze od interes├│w administratora, administrator b─Ödzie zobowi─ůzany zaprzesta─ç przetwarzania danych w tych celach (art. 21 RODO);
 8. Do cofni─Öcia zgody ÔÇô w zakresie danych, na przetwarzanie kt├│rych zosta┼éa wyra┼╝ona zgoda ÔÇô w ka┼╝dym momencie i bez podawania przyczyny, lecz przetwarzanie danych osobowych dokonane przed cofni─Öciem zgody nadal pozostanie zgodne z prawem. Cofni─Öcie zgody spowoduje zaprzestanie przetwarzania przez administratora danych osobowych w celu, w kt├│rym zgoda ta zosta┼éa wyra┼╝ona.

Aby skorzysta─ç z wy┼╝ej wymienionych praw, osoba, kt├│rej dane dotycz─ů, powinna skontaktowa─ç si─Ö, wykorzystuj─ůc podane dane kontaktowe, z administratorem i poinformowa─ç go, z kt├│rego prawa
i w jakim zakresie chce skorzysta─ç.

Prezes Urz─Ödu Ochrony Danych Osobowych

Osoba, kt├│rej dane dotycz─ů, ma prawo wnie┼Ť─ç skarg─Ö do organu nadzoru, kt├│rym w Polsce jest Prezes Urz─Ödu Ochrony Danych Osobowych z siedzib─ů w Warszawie, ul. Stawki 2, z kt├│rym mo┼╝na kontaktowa─ç si─Ö w nast─Öpuj─ůcy spos├│b:

 1. Listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
 2. Przez elektroniczn─ů skrzynk─Ö podawcz─ů: https://www.uodo.gov.pl/p/kontakt,
 3. Telefonicznie: (22) 531 03 00.

Cookies

Witryna www.lipowewzgorza.pl u┼╝ywa cookies. S─ů to niewielkie pliki tekstowe wysy┼éane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przegl─ůdarki. Kiedy przegl─ůdarka ponownie po┼é─ůczy si─Ö ze stron─ů, witryna rozpoznaje rodzaj urz─ůdzenia, z kt├│rego ┼é─ůczy si─Ö u┼╝ytkownik. Parametry pozwalaj─ů na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, kt├│ry je utworzy┼é. Cookies u┼éatwiaj─ů wi─Öc korzystanie z wcze┼Ťniej odwiedzonych witryn.

Gromadzone informacje dotycz─ů adresu IP, typu wykorzystywanej przegl─ůdarki, j─Özyka, rodzaju systemu operacyjnego, informacji o czasie i dacie. Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies jedynie w celu dopasowania zawarto┼Ťci strony internetowej do indywidualnych preferencji u┼╝ytkownika. Pliki te rozpoznaj─ů urz─ůdzenie u┼╝ytkownika, aby zgodnie z jego preferencjami wy┼Ťwietli─ç stron─Ö.

U┼╝ytkownik mo┼╝e w ka┼╝dej chwili dokona─ç zmiany ustawie┼ä swojej przegl─ůdarki, aby zablokowa─ç obs┼éug─Ö plik├│w cookies lub ka┼╝dorazowo uzyskiwa─ç informacj─Ö o ich umieszczeniu w swoim urz─ůdzeniu. Dost─Öpne opcje mo┼╝na sprawdzi─ç w ustawieniach swojej przegl─ůdarki internetowej. Nale┼╝y pami─Öta─ç, ┼╝e wi─Ökszo┼Ť─ç przegl─ůdarek domy┼Ťlnie jest ustawiona na akceptacj─Ö zapisu plik├│w cookies w urz─ůdzeniu ko┼äcowym.

Administrator informuje, ┼╝e ograniczenia stosowania plik├│w cookies mog─ů wp┼éyn─ů─ç na niekt├│re funkcjonalno┼Ťci dost─Öpne na stronach internetowych witryny.

Bezpieczeństwo danych

Administrator dok┼éada wszelkich stara┼ä, aby zapewni─ç ┼Ťrodki fizyczne, techniczne i organizacyjne dla ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umy┼Ťlnym zniszczeniem, przypadkow─ů utrat─ů, zmian─ů, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dost─Öpem, zgodnie
z obowi─ůzuj─ůcymi przepisami.

Data aktualizacji: 01.07.2019 r.